Kanin

Oryctolagus Cuniculus

Kaniner finnes i dag i mange ulike varianter. Det finnes ulike raser avlet frem av oss mennesker. Opprinnelig er kaninen hentet fra naturen. De såkalte vill kaninene finnes den dag i dag. Over store deler av verden er kaninen et viktig dyr. Både som mat for andre dyr, men også for menneskene som bor der.

Kaniner lever gjerne i områder der de kan gjemme seg i huler i bakken. De liker å søke tilflukt i et gangsystem under bakken. Dette er faktisk det som skiller dem mest fra haren.

Hos oss har vi tamkaniner. De lever på et stort område i Barnas Seter.

Tilbake til oversikt
Barnas Seter