Tamhøns

Gallus Gallus Domesticus

Høner og haner er noe vi alle er kjent med. De finnes i de fleste land og de avles i enorme mengder for å dekke vårt behov for kjøtt og egg. Hønsene som brukes i dag stammer fra jungelhøns. De er nokså like. Det finnes ulike raser av jungelhøns. Men hvilken av disse som er starten på tamhøns vet vi ikke. I dag finnes det flere hundre ulike hønseraser. Noen er eggleggere, mens andre er kjøtthøns.

Høns holdes på mange ulike måter. Det finnes burhøns, frittgående og økologiske. For at hønsene skal ha et best mulig liv bør du tenke på hvilken næring du støtter når du kjøper mat. Velg egg og kylling fra produsenter som garanterer og dyrevelferd. Eller aller best: Kjøp av en lokal gård der hønsene lever som hos oss!

Tilbake til oversikt
Barnas Seter