Hjelmvaktel

Rollulus Rouloul

Størrelse: 25cm
Leveområde: Asia

Denne lille fasanfuglen lever mesteparten av livet sitt på bakken. Hannen og hunnen er enkle og skille. Hannen er sort og har en rød hanekam. Hunnen derimot er grønnaktig med røde områder. Fuglene kan oftest sees alene eller i par. Som mange bakke levende fugler er de raske til å flykte på bakken. De gjemmer seg raskt blant tett vegetasjon eller under røtter og lignende. De kan også fly kortere avstander for å slippe unna farer.

De spiser frukt og frø de finner på bakken. De er også stadig på leting etter ulike insekter.

Fuglene er sårbare ettersom habitatene de lever i forsvinner.

Tilbake til oversikt
Regnskogen