Grønn Iguan

Iguana Iguana

Størrelse: 2 meter
Leveområde: Sør og Mellom Amerika

Dette er en kjent og karakteristisk øgle som tilbringer mesteparten av tiden i trær. Den grønne iguanen elsker sol og er ofte å se helt i toppen av trekronene. Den er en planteeter som foretrekker blader, blomster og frukt. Den søker etter mat på bakken og i trærne. I naturen kan man ofte se flere iguaner i et og samme tre. Da er deres plassering langt fra tilfeldig. Det er et slags hierarki som styrer dette. Den største og dominante hannen sitter øverst, mens hoer og yngre iguaner er plassert på lavere grener. Dermed kan sjefen ha full kontroll på hva som foregår. Blir han utfordret vil han slåss for å forsvare sitt territorium.

Tilbake til oversikt
Slangejungelen