Emu

Dromaius Novaehollandiae

Størrelse: 1,9 meter
Leveområde: Australia

Emuen er en av verdens største fugler. Den kan ikke fly, men kan løpe enormt fort. Faktisk kan de løpe i 50 kilometer i timen. Den spiser ulike planter, noe insekter og bær. Emuen kan gå flere uker uten mat. Vann drikker den kun når sjansen byr seg. Områdene emuen lever i er tørre og lite produktive. Derfor er fuglen tilpasset et liv med næringsfattigmat og lite vann.

Hos emuene er kjønnsrollen snudd ganske opp ned. Her er det som oftest hunnene som slåss for retten til å parre seg. Når hunnen legger eggene er det hannen som overtar ansvaret. Han ruger eggene frem og beskytter kyllingene mot farer.

Når en emu løper kan det være opptil 275cm mellom hvert steg!

Tilbake til oversikt
Kengeruparken